Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Autor: admin o godz. 1 grudnia 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w rywalizacji 2-osobowych drużyn w
JMP Racing Team Challenge już 3 grudnia.

Zapisy są jeszcze ciągle możliwe !!!

zawodyJMPgrafika

Autor: admin o godz. 30 listopada 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Jeśli nie macie pomysłu na odjazdowy mikołajkowy lub gwiazdkowy prezent to polecam zakup voucherów na gokarty.

Posiadamy w sprzedaży gotowe zapakowane pakiety podarunkowe w dwóch opcjach :

2 x przejazd gokartem + kominiarka, zapakowane w gustowne pudełeczko – 55 zł

4 x przejazd gokartem + kominiarka, zapakowane w gustowne pudełeczko – 100 zł

Polecamy się na prezent

prezent

Autor: admin o godz. 8 czerwca 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

PLAKAT KARTMASTERS 2015

.

.

.

Regulamin Turnieju Kartingowego
„KART MASTERS 2015”
na torze Autodrom Sosnowiec.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem ligi jest tor kartingowy AUTODROM z siedzibą w Sosnowcu, ul. Stawowa 4
2. Turniej rozgrywany jest na hali dwupoziomowego toru kartingowego AUTODROM
w Sosnowcu przy ul. Stawowej 4.
3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne.
4. Wszelkie informacje o Turnieju, umieszczone są na stronie www.gokarty.sosnowiec.pl
5. Głównym sędzią eliminacji jest wyznaczony pracownik AUTODROM Sosnowiec.
6. Organizatorzy zapewniają niezbędny do rywalizacji sprzęt.
7. Startując w turnieju każda osoba akceptuje regulamin obiektu i deklaruje przestrzeganie jego zasad.

Uczestnicy

1. Uczestnikiem Turnieju może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem
uzyskania zgody od prawnego opiekuna.
2. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest wypełnienie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej.
3. Zgłoszenia i opłaty można dokonać od dnia ogłoszenia turnieju oraz przez cały okres trwania turnieju w
godzinach działania toru kartingowego, nie później jednak niż przed pierwszym startem danego zawodnika.
4. Zawodnik startujący w Turnieju nie może być pracownikiem AUTODROM Sosnowiec.
Zatajenie tej informacji jest równoznaczne z natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
5. Dopuszcza się nabór nowych zawodników przed każdą z rozgrywek cotygodniowych.
6. Zawodnik, niezależnie od zaistniałych w trakcie sezonu zdarzeń losowych, zachowuje dotychczas zdobyte
punkty oraz prawo do ewentualnych nagród wynikających z jego punktacji w końcowej klasyfikacji generalnej.
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podania i uzupełniania swoich danych w profilu kierowcy
każdorazowo na prośbę Organizatora. Zawodnik startujący w Turnieju automatycznie wyraża
zgodę na prawo do publikowania przez Organizatora jego danych osobowych, wypowiedzi, zdjęć i
filmów z zawodów w mediach.
8. W przypadku definitywnej rezygnacji lub całkowitego wykluczenia zawodnikowi przepadają
wszystkie punkty zdobyte w czasie Turnieju.

Opłaty

1. Każdy z zawodników zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej za
każde GP Turnieju Kartingowym „Kart Master ” osobno, lub jednorazowo na
wszystkie starty. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed pierwszym startem w GP.
Opłata za starty w Turnieju przepada w przypadku wycofania się zawodnika
z ligi w trakcie trwania sezonu lub w przypadku wykluczenia zawodnika z innych powodów dyscyplinarnych.
a) Opłata za każde Grand Prix osobno wynosi 80 zł – płatne najpóźniej
do godz. 20:00 dnia rozgrywania Grand Prix.
b) Opłata jednorazowa za wszystkie trzy Grand Prix łącznie wynosi 180zł – płatne
najpóźniej do godz 20:00 dnia rozgrywania pierwszego z cyklu Grand Prix, tj. 22.06.2015.

UWAGA.
W przypadku rezygnacji z kolejnych startów w cyklu opłata nie będzie zwracana.

 

Terminarz

W ramach zawodów ligowych odbędą się 3 Grand Prix oraz 1 Grand Prix Finałowy
kończący zawody ligowe.
1 Grand Prix: 22 czerwiec 2015 (poniedziałek) – 20:00
2 Grand Prix: 24 sierpień 2015 (poniedziałek) – 20:00
3 Grand Prix: 21 wrzesień 2015 (poniedziałek) – 20:00 FINAŁ

Organizator ma możliwość odwołania GP i wykluczenia go z klasyfikacji punktowej.

Przebieg

I Runda Kwalifikacje:
Do wyścigu GP przystępuje dowolna ilość zawodników.
Podzieleni na 8-osobowe grupy zawodnicy startują w dwóch 8 minutowych biegach kwalifikacyjnych w standardowym
kierunku jazdy. W biegu kwalifikacyjnym należy uzyskać jak najlepszy czas jednego okrążenia, który zostaje odnotowany i
stanowi podstawę do zakwalifikowania do II Rundy GP. Każdy zawodnik ma odnotowany lepszy z dwóch czasów i z takim
zostaje sklasyfikowany. Do II Rundy awansuje 16 zawodników z najkrótszym czasem jednego okrążenia uzyskanym w
kwalifikacjach danego GP. Obsługa toru przydziela zawodników do danej maszyny w sposób losowy.
Zawodnik nie ma możliwości wyboru maszyny.
II Runda Rewers:
Każdy zawodnik jedzie swój przejazd w grupie maksymalnie ośmioosobowej w odwrotnym do standardowego kierunku jazdy.
Wyścigi są 8 minutowe.
Przejazdy odbywają się w dwóch 8 osobowych grupach losowanych przez obsługę Toru Kartingowego
Autodrom z puli 16 zawodników wyłonionych w kwalifikacjach.

Do finału awansuje 6 zawodników, 3 najlepsze osoby z każdej z 2 grup.
Finał:
Do finałowej rozgrywki przystępuje 6 zawodników wyłonionych w II rundzie.
Przejazdy finałowe odbywają się w standardowym kierunku jazdy na torze kartingowym AUTODROM i odbywają się
na zasadzie wyścigu ze startu lotnego po okrążeniu formującym z pozycji ustalonych na podstawie najlepszego czasu
okrążenia uzyskanego w II rundzie turnieju.
Osoba uzyskująca najlepszy czas w II rundzie jedzie jako pierwsza, a osoba uzyskująca najgorszy czas jako ostatnia.
Wygrywa osoba, która pierwsza dojedzie na metę po czasie 10 minut z największą liczbą odnotowanych okrążeń.

Ostateczny ranking zawodników ustalony jest wg. pozycji z przejazdu finałowego dla najlepszych 6ciu zawodników oraz
najlepszych czasów jednego okrążenia uzyskanego przez zawodników w II rundzie dla miejsc od 7 do 16. Zawodnicy w
każdym GP uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej zgodnie z tabelą punktacji dla 12 najlepszych zawodników.
Przed każdym wyścigiem następuje losowanie gokartów.
AWARIA LUB SŁABSZE DYSPOZYCJE GOKARTA NAWET UNIEMOŻLIWIAJĄCE DOJAZD DO METY SĄ
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ LOSOWOŚCI ZAWODÓW I NIE PODLEGAJĄ ŻADNYM PROTESTOM.
W przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem flagi do startu), zawodnik może mieć
wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z danego przejazdu i zostaje
usunięty z toru. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej osób w poszczególnych wyścigach danego GP.
Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przed przystąpieniem do jazdy.

Zasady, wykroczenia i kary

1. W Turnieju używane są poszczególne kolory flag o znaczeniu:
– flaga czarno-biała (szachownica) sygnalizuje start i koniec wyścigu.
– flaga niebieska sygnalizuje nakaz przepuszczenia: zbliżającego się szybszego zawodnika w przypadku blokowania
go na torze i oznacza konieczność zjazdu do krawędzi toru dla zawodnika blokującego oraz nakaz wyprzedzenia dla
zawodnika blokowanego jadącego bezpośrednio za nim.
-flaga żółta wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź
niebezpieczeństwo na torze.
Pokazywana podczas wyścigu nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz
wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu usunięcia przeszkody i zgaszenia świateł
ostrzegawczych.
Za złamanie tego przepisu grożą kary przewidziane w regulaminie.
– flaga czerwona sygnalizuje natychmiastowe przerwanie wyścigu i kategoryczny zakaz wyprzedzania oraz nakaz
zatrzymania z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie wolno opuszczać gokartów do czasu gdy obsługa poprosi o to zawodników.
– flaga czarna sygnalizuje dyskwalifikację zawodnika, któremu jest pokazana. Nakazuje natychmiastowy zjazd do
zatoczki na najbliższym okrążeniu.

2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym
regulaminem pod rygorem nałożenia przez Sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym
regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu.

3. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest
podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru, cały czas pozostając w gokarcie, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnik zostanie o to poproszony przez obsługę toru.

4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich
wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem oraz regulaminem Toru Kartingowego
Autodrom.
Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania:
ewidentne wypchnięcie z toru jazdy zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę
ze skutkiem poważnej utraty prędkości, bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji
podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. W przypadku celowego doprowadzenia do jednej
ze wspomnianych sytuacji kierowca zostanie zatrzymany i dostanie ostrzeżenie, a w przypadku rażącego naruszenia
zasad, bądź powtórzenia się zaistniałej sytuacji naruszenia regulaminu, nastąpi dyskwalifikacja zawodnika.

5. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w karcie przed rozpoczęciem wyścigu (pokazaniem czarno białej flagi do startu),
zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny.
W trakcie trwania wyścigu odpada z danego wyścigu i nie ma możliwości powtórzenia go. W
przypadku awarii zawodnik przerywa wyścig, ale czasy jakie uzyskał do momentu jej powstania, są
brane pod uwagę podczas dalszych rozgrywek.

6. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów:
– jazda całą szerokością toru w celu zablokowania szybszego zawodnika.
– celowe uderzanie i spychanie innego zawodnika z toru.
– gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia, w celu utrudnienia rywalizacji innym zawodnikom.
– zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas trwania wyścigu do momentu jego
zakończenia lub opuszczenia toru zgodnie z instrukcją obsługi toru.
– wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania wyścigu bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru.
– wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu utrudnienie w
rywalizacji innym zawodnikom, lub niezgodne z regulaminem Toru Kartingowego Autodrom.

7. Kary stosowane w przypadku łamania któregokolwiek z punktów regulaminu
– upomnienie
– nałożenie kary czasowej (0,5 do 3 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do uzyskanego w
wyścigu najlepszego czasu jednego okrążenia.
– zatrzymanie danego zawodnika w celu upomnienia podczas przejazdu finałowego za pomocą czerwonej flagi.
– w przypadku zatoru na torze zawodnicy zatrzymują się i będą kontynuować jazdę po usunięciu zatoru w kolejności zatrzymania z wyjątkiem osoby/osób, które ten zator spowodowały swoim błędem. Oni rozpoczną kontynuowanie jazdy jako ostatni.
– dyskwalifikacja w danym z wyścigów
– wykluczenie zawodnika na określoną ilość zawodów GP
– całkowite wykluczenie zawodnika z Turnieju

Punktacja
1. W ramach zawodów ligowych odbędzie się 3 Grand Prix.
Punktacja w Grand Prix

1 miejsce – 15 punktów,
2 miejsce – 14 punktów,
3 miejsce – 13 punktów,
4 miejsce – 12 punktów,
5 miejsce – 11 punktów,
6 miejsce – 10 punktów,
7 miejsce – 9 punktów,
8 miejsce – 8 punktów,
9 miejsce – 7 punktów,
10 miejsce – 6 punktów,
11 miejsce – 5 punktów,
12 miejsce – 4 punkty,
13 miejsce – 3 punkty
14 miejsce – 2 punkty
15 miejsce – 1 punkt
16 miejsce – 0 punktów

BONUS – premia punktowa za najlepszy czas okrążenia uzyskany
podczas jazdy w kwalifikacjach lub Finale.
Osoba, która uzyska najlepszy czas okrążenia otrzyma dodatkowe 4 punkty.

Nagrody

O zajęciu miejsca w zawodach ligowych decyduje wyłącznie ilość punktów zdobytych w całości
zawodów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w ostatnim GP.
Zawodnicy, którzy zajęli poszczególne miejsca wygrywają:

I nagroda – Zwycięzca cyklu zostanie zaproszony w umówionym terminie na jeden z torów wyścigowych (poznań lub kielce), gdzie zrealizuje przejazdy diabelskim sprzętem, prowadząc Lamborghini Gallardo SE.

lambo

Przetestuj sportowy bolid swoich marzeń…

Jazda sportowym bolidem za kierownicą po profesjonalnym torze wyścigowym!!!

– Indywidualny instruktor
– Zabezpieczenie osobiste – kask, dostępny kombinezon wyścigowy
– Instruktaż: Bezpieczne zachowanie się na Torze
– Poznanie konfiguracji Toru oraz prawidłowej linii wyścigowej
– Jazda za kierownicą po nitce toru !!!
– Możliwa sesja foto oraz nagranie Video
– Pamiątkowy imienny e-Certyfikat
Szczegóły znajdziesz pod linkiem:
http://www.carreracarsteam.pl/oferta_tor-lamborghini-gallardo-se-8.html#cennik
Nagrodę ufundował Tor Kartingowy AUTODROM, a zrealizuje Carrera Cars Team

II nagroda – Profesjonalny Kask zawodnika z nadrukiem
Imienia i Nazwiska oraz flagi kraju.

III nagroda – Rękawice kartingowe Speed

gloves Speed F1-Style blau size 10

Autor: admin o godz. 1 czerwca 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Witam wszystkich
przepraszamy za zwłokę w ogłoszeniu zwycięzców, ale chcieliśmy
komisyjnie wylosować zwycięzców i dopiero 05.06.2015 się udało.
Nagrody otrzymują :
Adaś Komza 11 lat – Kask kartingowy
Piotr Kołodziejczyk 13 lat – Ochraniacz typu Neck Protector
Ola Łukasik 12 lat – Rękawice Kartingowe
Olaf Midura 9 lat – kominiarka kartingowa + medal pamiątkowy
Gracjan Pawlicki 11 lat – kominiarka + medal pamiątkowy
Jakub Czechowski 7 lat – Kominiarka + medal pamiątkowy
dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy po odbiór nagrody na tor kartingowy AUTODROM w terminie do 30.06.2015


Zapraszamy wszystkich do zabawy na naszym torze.
Z okazji dnia dziecka  01.06.2015 wszystkie dzieciaki
(małe i duże – poniżej 18 roku życia)
mogą dodatkowo otrzymać atrakcyjne akcesoria kartingowe.

 

AUTODROM Dzień Dziecka

Autor: admin o godz. 3 kwietnia 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Godziny otwarcia toru :

04.04.2015 od godz. 12:00 do godz. 23:00
Wielka Sobota

 

05.04.2015 Wielkanocna Niedziela –  zamknięte

 

06.04.2015 od godz. 14:00 do godz. 22:00
Lany Poniedziałek

 

 kolejne dni zgodnie z godzinami otwarcia

 polecamy dokonanie rezerwacji drogą
telefoniczną pod numerem 507 810 058


Zapraszamy serdecznie i życzymy udanej zabawy.

Autor: admin o godz. 25 stycznia 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w JMP Racing Team Challenge.

Zawody dwuosobowych drużyn odbędą się 01.02.2015 od godziny 20:30.
Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału i wspólnej rywalizacji.

JMPTC3

więcej informacji i relacja z poprzedniego spotkania
na naszym Funpage`u na FeceBook`u
https://www.facebook.com

 

Autor: admin o godz. 2 stycznia 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

W dniu 06.01.2014 tor będzie czynny jak w niedzielę,
czyli w godzinach od 12.00 do 22:00.

 

 

Autor: admin o godz. 2 stycznia 2015 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Zapraszamy już dziś na zawody o godzinie 20:00.
Do rywalizacji zgłosiło się już 14 teamów, w związku z czym
postanowiliśmy przedłużyć czas rywalizacji i zwiększyć
tym samym ilość rywalizujących drużyn do liczby 20.

Zapraszamy kolejne teamy. Dobra zabawa i solidna dawka emocji.

więcej informacji na naszym funpage na fecebook`u.
https://www.facebook.com/pages/gokartysosnowiecpl/138836509491323

 

 

 

Autor: admin o godz. 19 grudnia 2014 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Godziny otwarcia toru :

do dnia 23.12.2014 zgodnie z godzinami otwarcia


23.12.2014 od godz. 15:00 do godz. 22:00

24.12.2014  Wigilia – zamknięte

25.12.2014  Boże Narodzenie   – zamknięte 

26.12.2014  II Dzień Świąt od godz. 12:00 do godz. 22:00

27.12.2014  od godz. 12:00 do godz. 23:00

28.12.2014  od godz. 12:00 do godz. 22:00

29.12.2014  od godz. 15:00 do godz. 22:00

30.12.2014  od godz. 15:00 do godz. 22:00

31.12.2014  Sylwester – zamknięte 

01.01.2015  Nowy Rok – zamknięte 

02.01.2015 od godz. 15:00 do godz. 23:00

 kolejne dni zgodnie z godzinami otwarcia


Zapraszamy serdecznie i życzymy udanej zabawy.

Autor: admin o godz. 9 listopada 2014 | Kategoria: Bez kategorii

Brak komentarzy

Godziny otwarcia toru :


10.11.2014 od godz. 14:00 do godz. 22:00


11.11.2014 od godz. 12:00 do godz. 22:00


Zapraszamy serdecznie i życzymy udanej zabawy.